Nettoyage des conduits d’air

professionnels

Nettoyage fiable des conduits d’air dans les environnements industriels

Par souci d’hygiène, d’économie d’énergie, de sécurité incendie, de qualité de l’air et de durée de vie de l’installation, les conduits d’air encrassés doivent être nettoyés. C’est une obligation prévue par l’arrêté royal Lieux de travail et la norme européenne EN 15780.

Le nettoyage des conduits d’air détache la saleté qui est ensuite extraite à l’aide d’un ventilateur d’extraction suffisamment puissant pour aspirer les débris hors des conduits d’air. La saleté est récoltée dans un sac filtrant. Hamster Cleaning garantit qu’après chaque nettoyage,au moins 95 %des conduits sont parfaitement propres. Ce résultat peut être atteint grâce à l’utilisation des technologies les plus récentes, dont des robots d’inspection et de nettoyage ultraperfectionnées, un service unique en Belgique.

Demandez de devis

Nous prendrons contact avec vous dans les 24 heures suivant votre demande, chaque jour de la semaine.

  • Salles blanches
  • Industrie
  • Bureaux
  • Nouvelle ventilation
  • Bâtiments publics
  • Extraction industrielle
  • Commerce et horeca
  • Hôpitaux
Salles blanches

Salles blanches

Ventilatiesystemen van cleanrooms vragen een goed gemonitord onderhoud. De projectleiders van Hamster Cleaning volgden een cleanroomopleiding in Nederland. Zij hebben een Europees erkend en geattesteerd diploma.


Hamster Cleaning beschikt over machines met HEPA-filters om een veilige en hygiënische reiniging te kunnen waarborgen. Die machines worden enkel ingezet in hightech-omgevingen, niet voor industriële toepassingen.


Tijdens het onderhoud moeten de cleanrooms logischerwijs buiten gebruik zijn.

Industrie

Industrie

Hamster Cleaning heeft ervaring met luchtkanaalreiniging in industriële omgevingen en de daarbij horende veiligheidsprocedures. Hamster Cleaning is VCA*-gecertificeerd, voldoet aan de vereiste ISO-normen en is steeds in orde met werkvergunningen en risicoanalyses.


Een kanaalreiniging gebeurt altijd in nauw overleg met de technische dienst en/of facilityverantwoordelijken. Voor aanvang van de werken wordt de aanpak overlopen. Na afloop zorgt Hamster Cleaning aan de hand van beeld- en cijfermateriaal voor een uitgebreide rapportage.

Bureaux

Bureaux

Van de Ardennen tot de kust, van België tot Australië : in iedere regio en in ieder land ter wereld zijn er ontelbaar veel geventileerde kantoorgebouwen. Door de dagelijkse activiteit die er plaatsvindt, komt na verloop van tijd - mede afhankelijk van omgevingsfactoren - vuil in de luchtkanalen terecht.


Hamster Cleaning zorgt door een professionele reiniging voor een betere hygiëne en luchtkwaliteit in kantoren. Dat heeft een rechtstreekse link met het Sickbuildingsyndroom. Verscheidene klanten lieten na onze luchtkanaalreiniging weten een positieve evolutie vast te stellen in het absenteïsme van hun werknemers. Door een systematisch onderhoud verminderden de klachten over irritaties aan de ogen, neus of luchtwegen.


De rapportage staaft na afloop het verschil tussen de voor- en nafoto’s, met een gegarandeerd reinheidspercentage van 95 procent.

Nouvelle ventilation

Nouvelle ventilation

Steeds vaker krijgt Hamster Cleaning de vraag om in fonkelnieuwe gebouwen de luchtkanalen voor oplevering te reinigen. Waarom is dat nodig? Het antwoord is eenvoudig: omdat tijdens bouwwerkzaamheden veel stof vrijkomt, denk bijvoorbeeld aan slijp- en boorwerken. De kanalen zijn vaak niet afgedekt en liggen soms zelfs op de grond.


Gevolg: het vuil komt meteen terecht in de kanalen, die vuil worden geplaatst en vanaf dag één de Europese norm overschrijden.


Zowel aannemers als eindklanten beseffen alsmaar meer het belang van propere kanalen en vragen om voor oplevering het ventilatiesysteem te reinigen. Omwille van de bereikbaarheid gebeurt dat idealiter voordat de plafonds geplaatst zijn.

Bâtiments publics

Bâtiments publics

De lijst van geventileerde nutsgebouwen is erg omvangrijk: sporthallen, zwembaden, scholen, gemeentehuizen, bibliotheken, kinderopvangverblijven, cultuurcentra, jeugdhuizen, … Doorgaans gebouwen met veel passage, waardoor er snel vuil in de luchtkanalen terechtkomt.


Een luchtkanaalreiniging is essentieel in het kader van een betere hygiëne, energieverbruik, luchtkwaliteit en brandveiligheid.


Werken op hoogte vormen geen probleem, evenmin kanalen die een zeer kleine of erg grote diameter hebben.

Extraction industrielle

Extraction industrielle

Voor het onderhoud van procesextractie komt Hamster Cleaning periodiek in fabrieksomgevingen, waar productieprocessen plaatsvinden en grote hoeveelheden stof vrijkomen. In het kader van brandveiligheid is het cruciaal om de extractiekanalen op regelmatige basis te reinigen.


Het extractiegedeelte van lasrookinstallaties slipt namelijk vaak deels of zelfs volledig dicht, wat in combinatie met een ontstekingsbron voor een aanzienlijk brandrisico zorgt.


Daarom moet in tegenstelling tot bij comfortventilatie - waar het vuil vaak pas na enkele jaren opnieuw de Europese norm overschrijdt - de procesventilatie wel één, twee of zelfs drie keer per jaar gereinigd worden.

Commerce et horeca

Commerce et horeca

Retail & hospitality Onder de noemer ‘retail & hospitality’ valt een ruim spectrum aan gebouwen, zoals onder meer hotels, winkels en shoppingcentra. Net als in andere openbare gebouwen is een luchtkanaalonderhoud er essentieel voor de correcte werking van het ventilatiesysteem en de hygiëne van de personeelsleden, bezoekers en klanten.


Hamster Cleaning reinigt de kanalen volledig, zonder de winkel- of hotelervaring van klanten te beïnvloeden. In hotels wordt bijvoorbeeld een stipte timing opgesteld, zodat er niets verandert aan het verblijf van de klanten en toeristen. Hamster Cleaning engageert zich om alle werkzaamheden tijdens de daguren te voltooien, maar is flexibel als de klant uitdrukkelijk vraagt om de reiniging ’s nachts uit te voeren.

Hôpitaux

Hôpitaux

In het kader van een goede hygiëne en desinfectie werkt Hamster Cleaning samen met een dertigtal Vlaamse ziekenhuizen. Daar worden kanalen systematisch gecontroleerd, in kaart gebracht en gereinigd.


Hamster Cleaning engageert zich dat tijdens een luchtkanaalonderhoud alle diensten operationeel kunnen blijven. Uitzondering op de regel zijn de kritische ruimtes, waarvoor vanzelfsprekend aparte regelingen worden getroffen. Door duidelijke afspraken te maken, wordt de werking van het ziekenhuis niet beïnvloed.

Questions fréquentes

Les conduits d’air doivent-ils obligatoirement être nettoyés ?

Pour clarifier le cadre juridique qui établit l’obligation d’entretien des conduits d’air, Seppe Thys, le directeur de Hamster Cleaning, a rédigé un article de blog à ce sujet.

Quand les conduits doivent-ils être entretenus ?

Cette question simple appelle une réponse tout aussi simple : les conduits d’air doivent être nettoyés lorsque la quantité de saleté maximale admissible (g/m²) est dépassée. La norme européenne EN 15780 stipule les quantités maximales à respecter. Les bâtiments sont classés selon trois niveaux de propreté et une quantité maximale de saleté admissible est associée à chaque niveau.

Peut-on éviter que les conduits se salissent ?

Oui, dans une certaine mesure. L’entretien des filtres du groupe de ventilation est essentiel pour le bon fonctionnement du système de ventilation. Ils doivent être remplacés à temps et à intervalles réguliers. Sans cet entretien, les filtres sont saturés, parfois bloqués et même déchirés dans le pire des cas. Il va sans dire que le système de ventilation ne peut alors plus fonctionner de manière optimale et que les conduits s’encrassent également.

Un bon filtrage permet d’éviter beaucoup de problèmes, mais il est presque impossible d’empêcher complètement l’encrassement des conduits. La poussière parvient toujours à passer et les conduits d’air s’encrassent forcément avec le temps. Les conduits d’extraction sont particulièrement souillés, car l’air entre dans le système de ventilation sans être filtré.

Il est donc important de contrôler les conduits chaque année afin d’éviter une aggravation de la situation.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022