Reiniging is een repetitief proces. Zo ook luchtkanaalreiniging.


Hamster Cleaning biedt de unieke toepassing Smart Clean, waarbij luchtkanalen na een reiniging opgevolgd worden.


Deze inspectie gebeurt ieder jaar automatisch. De vervuiling van het kanaal wordt telkens opnieuw getoetst aan de Europese norm EN 15780. Zo wordt de steeds toenemende vervuiling van het kanaal gemonitord en kunnen remediërende acties tijdig gepland worden.


Hieronder een voorbeeld van een procesextractiekanaal, dat drie jaar na de eerste reiniging opnieuw gereinigd wordt door Hamster Cleaning.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022