Extractiekanalen worden sneller vuil, aangezien de lucht ongefilterd door het kanaal stroomt.


Laat dus bij geurhinder uw ventilatiesysteem inspecteren en grondig reinigen indien nodig. Dit geldt uiteraard voor een systeem D, maar zeker ook voor een systeem C (mechanische afvoer, natuurlijke toevoer). Extractiekanalen worden ook in een systeem C vuil en verhinderen zo een optimale ventilatie.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022