Residentiëleventilatiereiniging

Voor een goede luchtkwaliteit in uw woning: reinig tijdig uw ventilatiesysteem

Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijn stof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit.

De gevolgen hiervan kunnen gaan van ziektes tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen en een zwakkere gezondheid. Regelmatig de ventilatiesystemen reinigen kan dit eenvoudig voorkomen.

Hamster Cleaning heeft voor elk residentieel ventilatiesysteem een betrouwbare oplossing.

Veelgestelde vragen

Om de hoeveel jaren moeten residentiële ventilatiesystemen gereinigd worden?

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Een reiniging om de drie à vier jaar is aangewezen.

Is EN 15780 ook van toepassing op residentiële ventilatiesystemen?

Ja. Residentiële installaties vallen in de Europese norm EN 15780 onder het gemiddelde reinheidsniveau ‘medium’.

Online bestellen

U kan nu online een reiniging bestellen.

Online bestellen