Residentiëleventilatiereiniging

Voor een goede luchtkwaliteit in uw woning: reinig tijdig uw ventilatiesysteem

Verontreinigde luchtkanalen en ventilatiesystemen zijn een broedplaats voor schimmelsporen, bacteriën, fijn stof, pollen en andere schadelijke afzettingen, die leiden tot een slechte luchtkwaliteit.

De gevolgen hiervan kunnen gaan van ziektes tot chronische aandoeningen aan de luchtwegen en een zwakkere gezondheid. Regelmatig de ventilatiesystemen reinigen kan dit eenvoudig voorkomen.

Hamster Cleaning heeft voor elk residentieel ventilatiesysteem een betrouwbare oplossing.

Online bestellen

U kan nu online een reiniging bestellen.

Online bestellen

Contactpersoon

Verkoop particulier en dampkapreinigingen – Sam De Gruyter

sam.de.gruyter@hamstercleaning.com
+32 477 80 25 87

Veelgestelde vragen

Om de hoeveel jaren moeten residentiële ventilatiesystemen gereinigd worden?

Er bestaat geen sluitend antwoord op deze vraag. Dat komt omdat verscheidene factoren een rol spelen of een ventilatiesysteem, zowel residentieel als professioneel, (minder) snel vuil wordt.

Zo maakt het qua luchtvervuiling al een groot verschil of een woning bijvoorbeeld vlakbij de Brusselse of Antwerpse ring gelegen is of eerder in een landelijke omgeving. Daarnaast moeten filters consequent vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat ten koste van de reinheid van het ventilatiesysteem gaan.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) adviseert om na negen jaar residentiële luchtkanalen te reinigen, maar Hamster Cleaning weet uit ervaring dat die periode te lang is. Een reiniging om de drie à vier jaar is aangewezen.

Is EN 15780 ook van toepassing op residentiële ventilatiesystemen?

Ja. Residentiële installaties vallen in de Europese norm EN 15780 onder het gemiddelde reinheidsniveau ‘medium’.

Wordt 21 of 6% BTW aangerekend op de werken?

Bepaalde renovatiewerken aan onroerende goederen kunnen het verlaagde BTW-tarief van 6% genieten. Het verlaagde tarief is enkel van toepassing wanneer aan onderstaande voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

  1. Het gaat om werken in onroerende staat met betrekking tot omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud aan een onroerend goed (de reiniging en de vernieuwbouw worden hierbij niet bedoeld).
  2. Het onroerend goed wordt uitsluitend/hoofdzakelijk bestemd voor bewoning na uitvoering van de werken.
  3. Het gebouw moet minimum 10 jaar in gebruik zijn (voor 2016 was dit 5 jaar).
  4. Het werk wordt verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker, die moet attesteren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Hoe weet ik wanneer mijn kanalen vuil zijn?

Een eerste indicatie van vervuilde ventilatie zijn vuile ventielranden, een tweede indicatie is de staat van de filters binnenin de ventilatie-unit.

Een derde manier om vervuiling te detecteren, is een verminderde werking van het ventilatiesysteem. Dit komt doordat het afgezette vuil aan de luchtkanaalwanden meer weerstand geeft, wat ten koste gaat van de capaciteit van het toestel.

Als u of uw gezinsleden onverklaarbare allergieën, astma of andere ademhalingsproblemen krijgen, kan overmatig vuil en puin dat door uw ventilatie circuleert het probleem zijn.

Op welke manier worden de kanalen gereinigd?

Hamster Cleaning opteert in de meeste gevallen voor een reiniging via een borstelsysteem. Via de ventielen wordt een roterende borstel in de kanalen gebracht die het stof losmaakt.

Het losgekomen stof en vuil worden afgezogen door onze krachtige extractieventilator die kort aan de ventilatie-unit wordt aangesloten. Door deze duale werking (borstelen en afzuigen) wordt al het stof uit het kanaal geëvacueerd.

Hoeveel kost een ventilatiereiniging?

De kostprijs van een reiniging is afhankelijk van het type systeem: C, D of luchtverwarmingssysteem.

Hamster Cleaning werkt met transparante standaardprijzen zonder extra opstartkosten. U kan onze prijzen raadplegen op www.hamstercleaning.be/bestellen.

Hoe vaak moet ik mijn filters vervangen?

Hamster Cleaning raadt aan om de filters minstens één keer per maand te stofzuigen en om de zes maanden te vervangen.

Ik heb last van vieze geurtjes in huis, kan een ventilatiereiniging dit verhelpen?

Dat kan. Een vervuild kanaal kan de ideale broeihaard zijn voor schimmels en andere bacteriën. Een ventilatiereiniging kan tijdelijk de schimmels uit de kanalen verwijderen, maar de onderliggende problemen moeten tegelijkertijd aangepakt worden om een herhaling van het probleem te voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden gaan onze reinigers op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Worden chemicaliën gebruikt tijdens de reiniging?

Neen. Bij de conventionele manier van reinigen komen geen chemicaliën van pas.

Een huiseigenaar kan echter wel opdracht geven tot toepassing van een milde, niet-giftige anti-microbiële oplossing wanneer er microbiële groei is geïdentificeerd of wordt vermoed.

Toepassing van deze chemicaliën wordt niet aanbevolen als onderdeel van een regelmatig onderhoudsprogramma.