De ventilatiesystemen die in de nucleaire sector worden gebruikt, spelen een belangrijke rol bij het voorzien van schone lucht in het milieu en het handhaven van het hoogste niveau van hygiëne. Daarom is regelmatige en efficiënte reiniging van luchtkanalen en ventilatiesystemen essentieel om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit niet wordt aangetast door vuil of andere deeltjes.


Het belang van een schone en hygiënische omgeving voor kernenergiecentrales kan niet worden onderschat. Het helpt potentiële ongevallen te voorkomen die worden veroorzaakt door verontreinigende stoffen in de lucht die gevoelige werkgebieden binnendringen, en vermindert ook de risico's van radioactieve stoffen die in de lucht terechtkomen. Regelmatige reiniging van ventilatiesystemen zorgt ervoor dat deze risico's minimaal blijven, en daarom moet het onderhoud ervan worden gezien als een integraal onderdeel van goed onderhoud van nucleaire installaties.


Hamster Cleaning reinigt deze ventilatiesystemen met zijn 95G methode. Deze methode laat toe om de ventilatiesystemen met een grote betrouwbaarheid te reinigen terwijl er maximaal rekening gehouden wordt met alle gevoeligheden die gelden voor een nucleair bedrijf. Met ruim vijf jaar ervaring in de nucleaire sector is Hamster Cleaning een betrouwbare partner.

© Copyright - Hamster Cleaning 2024